С  над 20 процента се повишават основните заплати в сдружението Мапа Дженгиз, което е главен изпълнител на автомагистрала "Люлин". Това съобщи председателят на Регионалния съвет на КНСБ в Перник Наташа Ангелова.

Късно вчера е било подписано споразумение между ръководството на турското сдружение, местната структура на КНСБ и синдикалната структура в Мапа Дженгиз. Договорени са нови трудови възнаграждения за всички работещи, без оглед на тяхната националност, отбеляза Ангелова, цитирана от БТА.

С 23 на сто се повишава месечната заплата на общите работници. Досега те са вземали по 310 лева, а вече ще получават по 380 лева основно трудово възнаграждение. Основните заплати на квалифицираните работници стават от 575 лева на 685 лева.

Административният персонал ще взема по 450 лева, вместо по 400 лева. Не са договорени повишения на заплащането за аналитичните специалисти и ръководителите.

Всеки месец ще бъде осигурявано допълнително материално стимулиране, определяно по 4-степенна скала. Максимумът може да достигне до 40 процента от основното трудово възнаграждение. При формирането на допълнителното възнаграждение ще участват и представители на синдикалните звена в сдружението.

Новите заплати влизат в сила от 1 февруари. Синдикалната организация на КНСБ в Мапа Дженгиз е изготвила проект за колективен трудов договор, който следващата седмица ще бъде представен на ръководството на сдружението за откриване на процедура за започване на преговори по подписването.