От догодина ще можем да плащаме данъците си от чужбина, дори и ако не ни обслужва българска фирма за електронен подпис. Това ще стане възможно с промените в закона за електронния документ и електронния подпис, който днес бе одобрен на първо четене от транспортната комисия в парламента.

Ресорният зам.-министър на транспорта Първан Русинов обясни, че с промените в закона ще се уеднаквят изискванията за акредитация на българските и чуждите доставчици на електронен подпис. Без това уеднаквяване чужди оператори не могат да действат на територията на България и плащания от чужбина с електронен подпис през тях не могат да бъдат извършвани.

„Това от правна страна отпушва изплащането и приемането и признаването на нашите администрации на удостоверения, издадени от чужди доставчици, тоест когато българин е в чужбина, няма да е необходимо дори той да бъде обслужван от български доставчик, както е досега, за да му бъде приет електронният подпис. Той може да избере който и да е доставчик в рамките на ЕС и това удостоверение би трябвало да може да бъде признато. По същия начин се процедира, то е залегнало и в проекта, с удостоверение на доставчици, които са извън ЕС, но са акредитирани в държава от ЕС или има спогодба за признаване на електронните подписи”, каза Русинов.

Той посочи пред депутатите от транспортната комисия, че в момента у нас има само пет фирми – доставчици на електронен подпис. Според него, с промените в закона на българския пазар ще могат да влязат и чужди фирми, с което ще се увеличи конкуренцията и ще се намали цената на услугата.