Френската компания Веолия, която е концесионер на Софийска вода, е готова да предложи помощ за подобряване на дейността на Топлофикация - София. Това може да се осъществи чрез сформиране на публично-частно партньорство, съобщи Етиен Пети, заместник- изпълнителен директор на Веолия Вода Европа.

 

"Само за две години можем да направим Топлофикация толкова ефективна, колкото е и Софийска вода", посочи Пети, който е и председател на борда на директорите на Софийска вода АД. По този начин френската компания дава заявка за още по-сериозно участие на пазара на ютилити услуги в България въпреки институционалния натиск, на който е подложена напоследък.

 

През последните две седмици в Софийска вода са започнати почти едновременно осем одита, като сред проверяващите институции са Агенцията за държавна финансова инспекция, столичната служба за вътрешни одити, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От трибуната на медиите представители на държавната и местната власт апелират за намаление на цената на водата и незачитане на поисканата от Веолия близо 14% индексация на сегашните тарифи. Наред с това от октомври месец до сега ДКЕВР е оставил без коментар внесеният проект на бизнесплан за следващия регулаторен период от 2014 до 2019 година, което поставя дружеството пред неведение как да процедира занапред.

 

В проекта за бизнесплан е заложена нова цел за свиване на загубите на воден ресурс, тъй като сегашната цел за свеждане на загубите до 33% до 2016 година е нереалистична, според експертите в дружеството. През 2012 година загубите на ресурс в системата на Софийска вода Ад са възлизали на 53.94%. Това е значително подобрение, отчитат от Веолия, като допълват, че в периода 2011 - 2012 година загубите на вода са намалели с 16 млн. куб. метра или с 3% за две години. Това е постигнато чрез инвестиции в мрежата, 70% от която е силно амортизирана.

 

Мариана Итева, прокурист на Софийска вода АД, коментира, че тези инвестиции са пряко свързани с приходите, които дружеството реализира. "Софийска вода АД реинвестира цялата си печалба в дейността в България", посочи Итева. Тя обясни, че поисканото 13.76% увеличение на цената на водата е напълно обосновано и че ако то не бъде удовлетворено, това ще повлияе върху приходите на компанията и върху възможността й да инвестира в подмяна на съоръженията и намаляване на загубите на вода в системата.

 

За да илюстрира думите си Итева припомни, че през миналата година цената на водата в София бе увеличена с 5% от 1 юли, като средно за 2012 година спрямо 2011 година водата е била по-скъпа с 2.5%. "Реалната инфлация през периода бе 4.5%, което показва, че увеличението е по-малко, отколкото инфлацията. При това ние плащаме за горива, материали, индексираме заплатите на работниците", обясни прокуриста на Софийска вода АД.

 

По повод на обвиненията, че дружеството включва в цената на водата и разходите за покупка на нови автомобили, Итева обясни, че дружеството е купило 20 автомобила, четири от които са специализирани за почистването на канали, а останалите са необходими на екипите да се отзовават на сигнали за помощ от страна на клиенти.

 

Софийска вода АД е призната в бранша като най-ефективната ВиК компания в България, оценена с 3.7 по петобалната система. За сравнение, средното ниво на ВиК компаниите в България е 2.7.

 

Веолия навлезе като концесионер в дружеството през 2010 година, когато изкупи дела на британската компания United Utilities, представляващ 77.1% от капитала на Софийска вода АД. Останалите 22.9% от акциите се държат от столичната община. При последните сесии на общинския съвет в местния парламент се появиха предложения да се развали концесионният договр с френската компания, ако одитите покажат, че тя не изпълнява поетите ангажименти като концесионер.

 

По повод на тези опасения Етиен Пети коментира, че евентуално връщане на собствеността в ръцете на общината или на държавата би било бедствено за Софийска вода АД. "Тя трябва да остане частна, за да се гарантира ефективността й и за да има иновации", каза Пети.

 

Той обърна внимание, че групата на Веолия реализира приходи, съизмерими с Брутния вътрешен продукт на България, но това не означава, че при първия проблем дружеството би обърнало гръб на бизнеса, който е има в страната. "Тук сме в дългосрочен план", подчерта Пети и добави, че започва серия от срещи с представители на институциите за изглаждане на недоразуменията помежду им.

 

Едно от тях са натрупаните 65 млн. лв. дългове към Софийска вода АД, от които над 5 млн. лв. е така нареченият общински дълг. Държавата е длъжник номер едно чрез резиденция "Врана", собственост на Министерство на земеделието. Тя има неплатена сметка за над 1 млн. лв. и в момента оспорва съдебното решение, с което Софийска вода си търси правата по законов ред.