Изчисляването и публикуването на нов регионален индекс - CECE MID CAP (CECE MID) започва Виенската фондова борса, съобщиха от институцията. Той се състои от трийсетте най-активно търгувани и с най-висока капитализация акции, листвани на борсите в Централна, Източна и Югоизточна Европа.

В момента CECE MID включва акции, листвани на борсите в Букурещ, Прага, Варшава, Будапеща, Белград, София, Любляна и Загреб. Корпоративна търговска банка АД и Софарма АД са представителите от българска страна.

Акциите от CECE MID ще могат да бъдат присъединени към индекса CECE Extended, когато достигнат критерия за размер на капитализация и търгувани обеми.

За да се поддържа новия индекс колкото е възможно по-диверсифициран, е определен максимален брой от шест члена на индекса от една държава. Общото тегло на един пазар в индекса е ограничено до максимум 40%, а общото тегло на индивидуален член на индекса - на 10%.

Стартовата стойност на индекса беше определена на 1000 пункта на 3 януари 2005 г. CECE MID се пресмята в евро и щатски долари. Информация за него се публикува в реално време. Обновяването на параметрите за изчисляване на индекса става на тримесечие, а съставът на индекса се обновява на половин година.

Индексът може да бъде използван за създаването на структурирани продукти и деривати като фючърси и опции.

Припомняме, че Виенската фондова борса има интерес към 44-процентния държавен дял от капитала на БФБ – София. През 2006 г. Виенската фондова борса подписа Меморандум за сътрудничество с Българската фондова борса, което означава, че между двете институции ще бъдат разменяни данни за развитието на пазара и търгуваните ценни книжа.