Акционерно дружество Тодоров е придобило 100% от собствеността на „Винополи” ЕООД, съобщиха от Българска фондова борса. Инвестицията е на база заложените планове за развитие на акционерното дружество.

"Винополи" е с предмет на дейност покупка на стоки с цел продажба на вина и високо алкохолни напитки, търговско представителство и посредничество; туристически и рекламни услуги.

Винарска изба "TODOROFF" е специализирана в производството нa червени вина в бутикови серии и ограничени количества.

На Борсата днес бяха изтъргувани 15430 акции при средна цена 1.90 лв. без промяна от вчерашната сесия.