Търговията на Българската фондова борса и през тази седмица бе вяла и скучна, след като инвеститорският интерес остана слаб. Това доведе и до разнопосочен край на измерителите на седмична база.

SOFIX добави 0.91% до 423.21 пункта
BG40 се понижи с 0.01% до 117.72 пункта
BGREIT падна с 0.39% до 43.45 пункта
BGTR30 се повиши с 0.59% до 326.82 пункта

Добре през седмицата се представиха книжата на Евро инс. Те увеличиха пазарната си оценка с 5.53% до средните 1.58 лв. Причината за ръста е, че Националната агенция за кредитен рейтинг АД потвърди в началото на седмицата дългосрочния местен рейтинг за финансова стабилност на застрахователя.

Ръст от над 4% записаха и акците на Енемона. В редиците на печелившите са още дяловете на 3 от финансовите институции. С близо 4% увеличи стойността Първа инвестиционна банка, дяловете на Българо-американска кредитна банка прибавиха почти 3 на сто, а тези на Централна кооперативна банка - 2.40%.

Повишение на седмична база от над 2% записаха още дяловете на Елхим Искра, Оловно-цинков комплекс и Фазерлес.

На „плюс” приключи седмица и за Зърнени храни България, Топливо, Булгартабак холдинг, Химимпорт, Мостстрой, Доверие обединен холдинг и др.

Спад през периода имаше за лотовете на Девин, чията пазарна оценка падна с 5% до 3.32 лв. С 4% пък поевтиняха акциите на Петрол. На минус са още книжата на Неохим, Албена, Холдинг пътища, Софарма, Трейс груп холд и др.

Надолу са и лотовете на Оргахим, те паднаха с 0.34 на сто. Тази седмица Комисията за финсов надзор наложи окончателна забрана за публикуване на търгово предложение към акционерите в дружеството. Така средната цена остана на ниво 85 лв., каквато бе цената и на търговото.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!