От днес - 1 юни, влиза в сила пълната забрана за пушене в закритите обществени места, приета от 40-тото Народно събрание с промяна в Закона за здравето.

Въпреки че преди десет дни парламентът отмени с нова поправка тази забрана, либералният режим за тютюнопушенето трябва да влезе в сила от 2 юни. Така пълната забрана за пушене на закрито, гласувана от мнозинството на тройната коалиция през май миналата година, трябваше да важи само един ден - днешния.

Новата промяна в закона, обаче, не може да влезе в сила от утре - 2 юни, както гласуваха депутатите. Поправките, приети от парламента, ще могат да влязат в сила едва след публикуването им в „Държавен вестник", но се оказа, че те не са сред актовете, които са обнародвани в официалния раздел на днешния брой на вестника. Така не е ясно докога реално ще действа влизащата от днес пълна забрана за тютюнопушенето, защото все още няма президентски указ за обнародването на последните промени. Срокът 2 юни за старт на по-либералния режим за пушене може да бъде спазен, ако държавният глава парафира законопроекта днес и той бъде публикуван в извънреден брой на „Държавен вестник" утре.

Фактическото прилагане на новите разпоредби ще се забави обаче и след обнародването им, тъй като в закона е записан тримесечен срок, в който Министерският съвет трябва да определи със своя наредба условията и реда, при които ще се допуска пушене в обособените части на заведенията, изискванията за вентилацията и за обозначаването на тези зони.

Ако се спази буквата на закона, със сигурност поне днес всички трябва да пушат извън заведенията. Според действащия в момента закон, който наруши пълната забрана за пушене в закритите обществени места, ще се наказва с глоба от 50 до 100 лева, а при повторно нарушение - от 100 до 300 лева. За едноличните търговци предвидената имуществена санкция е от 300 до 500 лева, а за юридическите лица санкцията е от 500 до 1500 лева. За спазването на закона в тази му част отговарят инспекторите в местните РИОКОЗ, които трябва да наказват нарушителите.