Единадесет изменения по предложението на Европейската комисия за отпускане на компенсации за спрените реактори на АЕЦ Козлодуй внесе в комисията по промишленост, изследвания и енергетика евродепутатът Владимир Уручев.

Те са в подкрепа на предложените 300 млн. евро, но са против обвързването на средствата с ангажимент за изграждане на хранилище за ярдени отпадъци, става ясно от информация, разпространена до медиите.

Целта на внесените от мен поправки е да пресека опита за промяна в предназначението на частта от средствата, които са за справяне с  негативните социални и икономически последствия за страната ни от преждевременното спиране на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй, казва Уручев.

Това спиране доведе до загуба на почти една пета от електропроизводствените мощности в страната и увеличи замърсяването на околната среда,  вследствие  повишената употребата на лигнитни въглища. Освен за проекти, свързани с извеждането от експлоатация, парите трябва да бъдат използвани и за модернизация на конвенционалните източници на енергия, проекти за енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяема енергия"

Към днешна дата страната няма проблем със съхранението на отработено ядрено гориво, още повече че именно със средствата за извеждане от експлоатация се изгражда хранилище на площадката на централата за сухо съхраняване на използваното ядрено гориво от спрените блокове.

Владимир Уручев се обяви против предложението на зелената евродепутатка Ребека Хармс 120 млн. евро от средствата да се използват за гробище на ядрено гориво, вместо да се вложат за крайно необходимите подобрения в енергийния сектор, за енергийна ефективност, екология и възобновяема енергия.

Аргументите на Уручев са, че пренасочването на такава сума в настоящия момент на икономическа и финансова криза би било крайно неефективно използване на европейски средства.

България има действаща стратегия за отработеното ядрено гориво, която е подобна на стратегиите на много други ядрени държави-членки в ЕС, които са избрали преработване на горивото, вместо директно погребване.

Докато няма единно и общопризнато виждане в ЕС по възможността за крайно погребване на ядрено гориво, не може в този момент силово да се налага на страната ни каквото и да е решение по този въпрос.