Председателят на икономическата комисия в Народното събрание Мартин Димитров и заместникът му в комисията Стоян Мавродиев от ГЕРБ внесоха козметичната поправка в закона за потребителския кредит по спорния въпрос за възможността банките сами да определят методологията за изчислението на плаващите лихви по тези кредити. Според експерти така потребителят няма да знае с плащането на каква лихва се задължава и колко всъщност ще му струва кредитът.

Кредитните институции да публикуват на интернет страниците си информация за начина на определяне на т.нар. референтен лихвен процент, това гласи промяната внесена от двамата депутати и тя не изменя по същество спорния текст. Според избраниците това е гаранция, че кредитополучателят постоянно ще има достъп до всяка промяна, без да се налага да посещава офиса на финансовата институция.