Улисани в абитуриентските си балове и кандидат-студентските изпити, много зрелостници пропускат да платят здравните си осигуровки и така само за три месеца, през които остават без осигуровки от държавния бюджет, губят здравните си права. Така за сума от малко повече от 50 лева, зрелостниците могат да се окажат без възможност за здравна помощ. Основната причина за това е незнание и нехайство – как да избегнем този проблем?

Над 67 000 ученици завършиха средното си образование тази година, с което изгубиха и правото си на безплатно здравно осигуряване. Голяма част от тях ще си го върнат, когато станат студенти, но само ако в междинните месеци погасяват сами здравните си вноски. При хората, които завършват средното си образование и преди да започнат да учат във висше училище, обичайно остават между един и три месеца, най-често през лятото, в които държавният бюджет не ги осигурява. Много голяма част – около 70 на сто от всички новоприети студенти, имат пропуск в здравното осигуряване, изразяващ се в една до три неплатени месечни вноски, обясни говорителят на приходната администрация Росен Бъчваров.

Месечната вноска за здравно осигуряване е 16,80 лева или за трите летни месеца – 50,40 лева. Погасяването се прави в териториалната дирекция на приходната агенция, която е по адресна регистрация. Срокът е до 10 число на следващия месец – например, ако пропуснатата вноска е за месец юли, тя трябва да бъде внесена до 10 август.

В сравнение с миналата година има доста голям брой студенти, които са се поинтересували от здравните си права и как да ги запазят. Въпреки това около 60 % от всички, завършващи средно образование, остават без здравни права. „Държавата няма ангажимент да плаща здравните вноски на задършилите средно образование. Ако не станат студенти и ако не започнат работа, тези млади хора ще трябва да се осигуряват на общо основание”, допълни Бъчваров.

Дори и при напълно погасени  вноски, следването не гарантира отново здравно осигуряване от държавата. Според закона у нас държавата плаща здравните вноски само на студенти в редовна форма на обучение, които не са навършили 26 години.

Студентите, които не отговарят на тези условия, трябва да се осигуряват за своя сметка.

За да получат здравно осигуряване от държавата, студентите, които отговорят на всички критерии, трябва да докажат това пред приходната агенция. Това е по-лесно за студентите в България, отколкото за тези, които изберат университети зад граница.

Бъчваров обясни, че студентите в български университети трябва само да подадат декларация, че не се осигуряват на друго основание.

Другото основание може да бъде да речем трудов договор. Тогава работодателят поема здравните и осигурителните вноски и освобождава държавния бюджет от тях. Декларациите се подават в съответния университет при записване на всеки нов семестър. След това от самия университет обобщават информацията и я подават към приходната агенция.

Тъй като университетите в чужбина нямат това задължение, българските студенти зад граница трябва сами да удостоверят, че не се осигуряват на друго място и отговарят на останалите условия.

Това може да стане с документ от съответния чужд университет. За документа няма специална форма, зачита се формата, която е избрало самото висше учебно заведение.

Подаването на документите и плащането на здравните вноски редовно е изключително важно, защото при три пропуснати вноски за три години назад здравните права се губят. Така може да се окаже, че заради няколко месеца нехайство при необходимост от здравно помощ, ще трябва да се плаща за нея.