Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия от акции Спарки и Балкантурист Елит. Емисията на първото дружество е издадена в резултат на увеличаване на капитала от 3 млн. лв. на 12 млн. лв. Тя е в размер на 9 млн. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Емисията от акции на Балкантурист Елит също е издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 10 178 687 лв. на 39 105 647 лв. Тя е в размер на 28 926 960 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

Надзорът издаде на УД Кепитъл Маркетс Асет Мениджмънт разрешение за организиране и управление на два договорни фонда – Кепитъл Маркетс Балансиран Фонд и Кепитъл Маркетс Фонд Акции. Първият фонд е с умерено ниво на риск, а вторият е с високорисков профил.