Във връзка с проведеното чера Общо събрание на акционерите на Мостстрой АД, на което е взето решение за намаляване номиналната стойност на една акция без да се намалява капитала в съотношение 10 към 1, временно се спира търговията с акциите на дружеството за срок от 3 дена, считано от днес, 13 декември.

Срокът на временното спиране може да бъде удължен с решение на Съвета на директорите на Борсата и разрешение на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” до края на деня, в който се регистрира новата номинална стойност на акциите в Централен депозитар АД.