Да се върне платеното обучение за бакалаврите, предвиждат промените в Закона за висшето образование, които парламентът одобри на първо четене. Идеята е висшите училища да имат право да извършват обучение срещу заплащане по професионални направления и специалности от регулирани професии, които са получили при програмната акредитация много добра оценка.  

Предвижда се таксите за платено обучение да не могат да бъдат по-високи от двукратния размер на нормативите, определени от правителството по професионални направления. Всички парламентарни групи, освен вносителите от ГЕРБ, се обявиха против поправките.

Председателят на образователната комисия Огнян Стоичков от „Атака": „Видите ли имало голям наплив на чужди граждани за обучение в специалност „Медицина" и тези чужди граждани плащали безумно евтино в България да следват. Затова, тъй като не можем да въведем дискриминационна мярка, уеднаквяваме условията, като вдигаме летвата и правим скъпо, платено образование - в сферата на медицината специално, като горните нива стигат до 16 000 - 17 000 лева годишно".

Лидерът на ДСБ Иван Костова: „ Досието на тази тема е следното. 1999 година след много сериозен дебат тази зала гласува категорично с национален консенсус за отменяне на този текст. Какво означава да се пипат закони, гласувани с национален консенсус?! Това е да рушиш части от държавността, върху която всички сме сигурни, че нещата вървят по някакъв достатъчно добър начин".

Снежана Дукова от ГЕРБ: „Защо трябва да рамкираме желанието, и ще го кажа направо, латентните способности на студентите, и да спираме желанието им в определен момент те да пренасочват своите желания. Вие забравяте, че те са деца и те се развиват, и че в един момент те могат да имат едно желание, което може да се промени драстично в хода. Вие самите имате деца. Много добре знаете кога те желаят да бъдат във Втора английска гимназия, а отиват в 35-о СОУ, защото там също има немски език".