До седмица ще бъде създадено специално звено в Националната агенция за приходите (НАП), което ще следи в реално време данните от информационната система на Агенция "Митници", съобщиха от агенцията.

Мобилни групи ще използват тези данни и ще правят внезапни проверки на рискови стоки - например карго от Турция и Китай, мобилни телефони, електроника, селскостопанска продукция.

Анализите на НАП сочат, че именно с такива стоки некоректни търговци се опитват да източват ДДС. Масова практика е и търговци на плодове и зеленчуци да твърдят че са производители, с което се укриват значителни обороти.

На среща със служители в Централното управление на НАП вчера министър Симеон Дянков е дал висока оценка за усилията на служителите на НАП и постигнатите резултати, но е отбелязал, че пред агенцията стои сериозно предизвикателство за повишаване на събираемостта на данъци и осигуровки до края на годината.

Критериите за средни и големи данъкоплатци трябва да се преразгледат и на тази база списъците със средни и големи данъкоплатци ще се актуализират, смята Дянков. Той възложи на служителите на НАП да засилят физическия контрол върху рисковите фирми и стоки.