Десет дни преди старта на XETRA не всички инвестиционни посредници са готови да търгуват през новата платформа. Има такива, които все още не са свързали технически терминалите си с тези на Българската фондова борса.

Това обаче не означава, че до 16 юни те няма да успеят, каза за DarikFinance.bg Иван Такев, оперативен директор и директор на Дирекция Търговия в Българска фондова борса. Той коментира песимистичните прогнози, че XETRA няма да стартира успешно у нас и хвърли светлина върху някои от най-дискусионните въпроси, свързани с технологията на търгуване през платформата на Дойче бьорзе.

 Опишете каква е технологията, през която ще се осъществяват тези прекъсвания за нестабилност.

Прекъсванията за нестабилност, в зависимост от това в коя фаза на търговията възникват, най-общо се изразяват в следното - ако възникнат по време на непрекъсната търговия, то методът на търговия се сменя в аукцион, тоест, поръчките вече не се изпълняват непосредствено една срещу друга, а след изтичането на минимален период, който е 2 минути, се стартира изпълнение на насрещно изпълнимите поръчки по единна цена.

Ако прекъсването за нестабилност се инициира по време на аукцион, то това означава, че фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион ще бъде удължена с 2 минути.

Най-общо, прекъсването за нестабилност е напълно нормален аукцион, каквито са например откриващия и закриващия аукцион. Всички участници биват информирани за това прекъсване на търговията, имат възможност да отменят, да въвеждат или да модифицират параметрите на техните поръчки.

Презумпцията е, че ако бъде въведена поръчка, която да доведе до сделка, чиято цена попада извън предварително зададени ценови диапазони, ще бъде автоматично предизвикано прекъсване за нестабилност. То от една страна може да е в резултат на грешка, но може да е в резултат на някакъв фундаментален фактор, който да е предизвикал по-рязко изменение на цената.

Държа да се отбележи, че не е задължително прекъсването за нестабилност да бъде инициирано след въвеждане на поръчка. Необходимо е тази поръчка да бъде изпълнима срещу насрещна такава, за да бъде предизвикано прекъсване.

Има ли случаи, когато звъните до Франкфурт?

В случаите на така наречените разширени прекъсвания за нестабилност, в края на фазата на съответното прекъсване цената се отклонява с два пъти по-широки граници и съответния аукцион се стартира ръчно. Тоест, ако приемем, че за официален пазар динамичният и статичният диапазон са съответно 5 и 10 процента, ако в края на прекъсването за нестабилност потенциалната цена, формирана в резултат на този аукцион, се отличава с повече съответно от 10 или 20 % от последната референтна цена, то тогава аукционът се стартира ръчно от Деойче Бьорзе.

В съществуващата система не е възможно въвеждането на поръчки с цени, надвишаващи 15 или 30%. При XETRA се позволява въвеждането на поръчки с каквито и да е цени, но ако в резултат на тях може да бъде сключена сделка, то тогава системата преди да сключи тази сделка ще премине в прекъсване за нестабилност. Това е всъщност разликата със съществуващата система за търговия

Ако в един ден има прекъсвания, чиято сума надвишава половин час, ще бъде ли удължавана сесията или денят ще приключва с по-малко часове на активна търговия?

Независимо колко са прекъсванията за нестабилност, търговската сесия ще остане без промяна. Това се дължи на факта, че тези прекъсвания са всъщност част от метода за търговия и са регламентирани в правилата, а не представляват спиране на търговията със съответната емисия, в резултат на което да бъде искано удължаване на сесията. Те са напълно нормален механизъм за избягване на грешки и за осигуряване на съпоставимост на цените.

Какво се променя при търговията през COBOS? Кои са основните неща, които трябва да се знаят?

По отношение на метода за търговия, той е еднакъв както за потребителите на стандартния брокерски терминал XETRA J-trader, така и по отношение на системата COBOS. Методът за търговия е универсален за цялата XETRA и важи в еднаква степен за всички. Новите видове поръчки, новият начин за осъществяване на търговия в комбинация с аукциони, всичко това важи и за потребителите на системата COBOS.

По отношение на графичния интерфейс има няколко съществени разлики. Те са на първо място възможността за въвеждане на различни видове поръчки с различните видове ограничения за изпълнение. Има и сериозна модификация в прозореца market minder, който дава информации за зададените от потребителя емисии: за най –добрата цена „купува” и „продава”, за цената на последната сделка, като са добавени данни за текущата фаза на търговия, дали емисията е в аукцион, дали е между два аукциона, дали е в прекъсване за нестабилност, както и друга информация като цените, формирани на последния аукцион и акумулираните количества.

Като цяло в изгледа на COBOS няма някаква съществена промяна. Всичко е видимо в тестовата система, всеки потребител, който разполага с активен сертификат може да извърши симулационните тестове.

Как преминаха тестовете, които се извършват от началото на тази седмица с приложението?

До момента няма нищо, което да ни притеснява. Абсолютно всичко работи нормално. Не са забелязани недостатъци и несъответствия.

Как преминаха обученията за работа с новата платформа - проведохте ли изходни тестове, за да се запознаете с нивото на подготовката на брокерите?

От началото на месец април проведохме множество тестове за борсовите посредници. Първоначално бе организиран тест с участието на лектор от Deutsche Boerse, в последствие бе проведено същото обучение, като то бе отворено за всички желаещи, не само за борсови посредници. Бяха проведени редица обучения за членовете на Асоциация на банките в България и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Даже в момента стартира последното обучение за членовете на банковата асоциация. От тази гледна точка ние положихме максимални усилия, за да подготвим всички потребители на системата. Не мисля, че ще има неподготвен посредник, който да не е наясно как се търгува чрез системата

Всички инвестиционни посредници ли работят с демо версията на XETRA?

Абсолютно всички инвестиционни посредници предприеха необходимите мерки за изграждане на съответната свързаност със системата. Още в края на месец март борсата даде възможност на всички нейни членове да изградят такава свързаност, като първите посредници вече получиха достъп до симулационната версия в началото на месец април. От този момент нататък може да се твърди, че борсата е направила каквото е необходимо всеки инвестиционен посредник да получи достъп до системата. Ако някой се е забавил, това е въпрос изцяло на неговата вътрешна организация.

Има ли към момента такива, които не са се прикачили към системата?

Има няколко посредника, но те са предприели необходимите стъпки за свързване.

Ще успеят ли да го направят до 16-ти юни?

Това зависи от тях.

Ако има спънка със старта на XETRA, къде да търсим вината?

Не би трябвало въобще да се говори за вина. Борсата има техническата готовност да стартира системата. Ако някой от посредниците не е изградил необходимата свързаност, такава, че да получи достъп до самата система, то в никакъв случай не може да бъде търсена вина

Категорично считам, че нямаме основания за каквито и да е притеснения и борсата има техническа готовност да стартира навреме системата. Този процес започна преди повече от 6 месеца. В този период бяха направени всички необходими стъпки, така че да бъде спазена първоначално обявената дата.

Каква е практиката в страните, където е била въведена XETRA- моментално и безпроблемно ли е стартирало всичко, или е имало усложнения в първите седмица до месец? Може ли въобще да се говори за такъв период от време, в който търговията ще буксува?

Поне от нашите разговори с другите борси, които използват тази система ,няма абсолютно никакви индикации за проблеми в началото. По- скоро е възможно да се очаква предпазливост от страна на борсовите посредници, доколкото това е изцяло нов интерфейс, а търговията се осъществява по нов начин. Това обаче не означава, че ще има каквито и да било проблеми

Кога чуждестранните посредници ще получат достъп до БФБ?

Те ще имат достъп само ако станат членове на борсата. Има изявен интерес в тази насока, но конкретни подадени заявления към момента не са налице.