От живеещите 7.3 млн. души в България ( по данни от последното преброяване на населението ), без здравни осигуровки са 1.9 млн. души. Това прави цели 26% от населението, показа статистика на синдикалната организация КНСБ. От там твърдят, че данните са абсолютно достоверни и са почерпени от регистрите на Здравната каса.

Цифрата е стряскаща, първо защото показва увеличаване на хората, които са извън системата на здравното осигуряване. За тях опцията да получат безплатна медицинска помощ опира до наистина спешни случаи, при които биха могли да извикат екип на Бърза помощ.

На второ място цифрата разкрива заплаха за услугите, които изрядните здравноосигурени лица могат да ползват, защото недостиг в бюджета на касата автоматично означава по-малко направления и по-малко покривани от касата медикаменти и процедури.

Според синдикалистите, водеща причина за увеличаване на броя на лицата без здравни осигуровки, е емиграцията. Все повече българи напускат работните си места и заминават за чужбина, като междувременно никой не покрива здравните им вноски. Безработицата също води до по-малки приходи от данъка "Здраве".

Данните, които днес бяха разпространени от КНСБ, показват, че най-голям консуматор на здравни услуги, са пенсионерите и в по-малка степен децата. Средно един работещ внася по 53 лв. месечно, за да се подсигури в случай на болест. Ако здравната осигуровка е поета от държават, Здравната каса получава значително по-малко на "калпак"- едва 19 лв. месечно.