Всички държавни и общински такси да се плащат чрез POS-терминали, а не по банков път. Това предложи председателят на БСК Божидар Данев на председателя на бюджетната комисия към НС Менда Стоянова и на министрите Симеон Дянков и Трайчо Трайков.

 

Всички държавни и общински администрации да бъдат задължени да поставят устройства за плащане с кредитни и дебитни карти на местата за събиране на данъци и такси - настоява Данев. Това може да стане чрез промяна в Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, внесен в Парламента от Министерския съвет.

 

Сега държавните и общински администрации фактически задължават бизнеса и гражданите да ползват само един начин на плащане - този по банков път, което допълнително оскъпява административните услуги.

 

Справка на DarikFinance.bg в статистиката на БНБ показва, че към края на октомври 690 млн. лева са приходите на банките от такси и комисионни. Разходите, извършени за събирането на такси и комисионни са 10 пъти по-ниски – 69.432 млн. лева, като тежестта на административното обслужване пада върху потребителите на административни услуги.

 

Предложението на БСК гласи: в съответствие с международната практика, да се даде възможност за ползване на всички позволени от закона начини на плащане, включително чрез POS-терминали. Освен че прилагането на тази мярка ще спести немалко средства на бизнеса и гражданите, очаква се чрез нея да се увеличи събираемостта, респективно - приходите от данъци и такси.

 

В отвореното писмо на председателя на БСК се посочва: „Електронното разплащане ще подобри качеството на услугата, ще повиши капацитета на администрацията и ще бъде ефективна антикорупционна мярка. Предлаганата от нас законодателна промяна цели намаляване на административните и финансови тежести върху бизнеса и гражданите при извършване на преводи към държавни институции и общините".