Финансовата криза, проекцията й върху реалния бизнес у нас и възможните сценарии за развръзка обсъдиха експерти и професионалисти по време на втората кръгла маса, която DarikFinance.bg организира.

Участие в нея взеха Кирил Бошов, председател на Съвета на директорите на Еврохолд България АД, Борис Бонкин, инвестиционен мениджър Управление на инвестиции от ПОД Алианц България и Петко Вълков, изпълнителен директор на БенчМарк Асет Мениджмънт.

Те се обединиха около мнението, че българската икономика е в затрудненена ситуация най-вече заради проблемния достъп до финансов ресурс за предприятията. Прогнозите им по отношение на капиталовия пазар са в сферата на умерения оптимизъм и се отнасят за период отвъд пределите на настоящата година.

По отношение на възможностите, които държавата има за гарантиране на икономическата стабилност, специалистите изложиха редица препоръки. Не бяха подминати и пропуснатите шансове, които ръководството на БФБ е имало за преодоляване на настоящата криза.

Очаквайте подробности от дискусията с текст и видео!

Новините, които се родиха на предходната кръгла маса, може да си припомните тук.