Въпреки кризата, в която бе въвлечена след „неоторизираните и прикрити дейности на пазара” от свой брокер, банка Societe Generale декларира чиста печалба в размер на 947 милиона евро за 2007г., съобщава БГНЕС.

Вчера стана ясно още, че финансовата институция не е била подготвена с резервен ресурс за подобен риск, а контролът й над някои дериватни инструменти не е бил на достатъчно високо ниво.

Макар да излиза на печалба, SG отчита тежък резултат за четвъртото тримесечие на 2007 година. За да възстанови изгубените от брокера Жером Кервиел 4.9 млн. евро, банката ще увеличи капитала си с 5.5 млн. евро с предлагане на емисия акции.