Само месец след като социалният министър обяви, че започва мащабна пенсионна реформа, за която са създадени експертни групи и прочие, се оказа, че тя се отлага за далечната 2012 година. Това официално бе съобщено днес. Как отлагането ще се отрази на пенсионните компании – за коментар потърсихме Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/ и член на Националния консултативен съвет по пенсионните въпроси.

Ето какво каза той:

Наистина, едни от нещата, които предлага Консултативният съвет, започват от 2012 г., други – от 2011 г. Аз мисля, че за не всички етапи от пенсионната реформа трябва да се спазва някакъв определен срок. Някои от реформите трябва да започнат по-скоро – 2011 година например, други – от 2012 г., трети, да продължават.

Кои са тези промени, които трябва да започнат възможно най-бързо?

Видях един материал, подготвен от Министерството на труда за медиите, в който има разписани неща и за 2012  г. Мисля, че някои промени, свързани с капиталовите пенсионни фондове, могат да започнат още през 2011 г., дотолкова доколкото има максимална готовност. Например – въвеждането на мултифондовете. Ние се готвим повече от две години, има подготвена законова уредба и работната група на Консултативния съвет предложи още до края на годината да се приемат подобни законодателни решения. Така през 2011 г. ще има пълна готовност да започне въвеждането на мултифондовете, и то и в първия, и във втория, и в третия стълб. Това са законодателни предложения, които биха могли да бъдат приети до 2010 г. и през 2011 г. да започне прилагането им.

Ще се отложи ли въвеждането и на мултифондовете в такъв случай?

Има различни по характер предложения и те касаят една динамична промяна в пенсионната система. При общо решение на Консултативния съвет, а виждам, че то се поддържа от Министерството на труда и социалната политика, някакви съществени промени в модела на пенсионната система не трябва да се правят, а да се направят промени, да се осигури по-нататъшното развитие на модела, така че да се възвърне доверието в пенсионната система. Трябва да се правят нещата постепенно, в зависимост от готовността, но едно тотално отлагане на инициативите за 2010 г. според мен е неправилно. Също и за мултифондовете.

Как оценявате мотивите на Консултативния съвет за отлагане на реформата? Основният мотив е, че първият стълб в момента е тотално финансово дестабилизиран.

Да, има такова мнение, то е обосновано от министерството, но дестабилизацията е преди всичко вследствие на икономическата криза, това, което се случи на пазара на труда – безработица, намаляване на постъпленията от осигуровки, намаляване на доходите. Част от мерките са насочени именно към първия стълб, към финансово обезпечаване.

Финансовата нестабилност всъщност не е от вчера и от днес. Как ще се стабилизира първия стълб сега, когато цялата държава е в криза и има недостиг на средства, след като има проблеми от толкова време?

Да се надяваме, че ще се стабилизираме от кризата, че ще се повишат доходите на населението, работните заплати, ще спре ръста на безработицата. Всичко това ще доведе до повече осигурителни вноски в крайна сметка.

Това в известна степен би могло да означава и повишаване размера на осигурителните вноски...

Тук се говори за един общ ефект от първия, втория и третия стълб. С увеличаването на доходите, с намаляването на безработицата растат и осигурителните вноски. Както се предвижда, би трябвало да се намерят адекватни механизми, да се намеси държавата, тъй като тя е основен осигурител.

Консултативният съвет е констатирал „нормативни решения, които облагодетелстват определени групи осигурени лица” – една част от тези лица имат право да се пенсионират преди навършване на необходимата възраст, а други – да внасят по-малък размер на осигурителните вноски. Докъде стигна работата по законодателството, чрез което ще се отстранят дисбалансите?

Има определена категория лица, за които трябва да  се направят разчети и да се види как да се осигуряват. Това са хора, работещи в Министерство на отбраната, министерството на вътрешните работи и други, които се пенсионират рано. Въобще, трябва да се намери един по-гъвкав механизъм за осигуряването им и да се включат те равноправно в пенсионната система. Това е въпрос, по който има разбиране да продължи работата, тъй като те не се осигуряват с лични вноски.

А докъде стигна работата по законодателството?

Трябва да се продължи работата в конкретните разчети на тези групи, за да се направят точно законодателните предложения. Първоначалната задача беше по-голямата част от предложенията да се оформят и да бъдат приети до края на 2010 г. от Народното събрание. А вече в закона да се разпише всяко едно от мероприятията в какъв срок ще влезе в сила.