ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

През последната една година т.нар. „стокови долари” са едни от най-добре представящите се основни валути, след като паричните единици на Австралия, Канада и Нова Зеландия регистрираха значителни ръстове по отношение на останалите си основни конкуренти. Възстановяването на риск апетита сред пазарните участници логично доведе до търсенето на по-високодоходни активи, което продължава да бъде в основата на доброто представяне на тези три валути.

По-специално внимание ще обърнем на движението на австралийския долар спрямо еврото, тъй като различията във факторите, които обуславят търсенето и предлагането на тези две валути, доведоха до обезценяването на единната европейска парична единица до многогодишни дъна. По текущи цени двойката евро/австралийски долар се намира в непосредствена близост до най-ниското си ниво от месец август 1997 година насам, а имайки предвид силния низходящ тренд, започнал в края на 2008 година, по всичко личи, че е въпрос на време и тази подкрепа да бъде пробита. От януари 2009 година насам единната валута е успяла да приключи месеца само един път на положителна територия, като дори това поскъпване беше съвсем маргинално.

Основният въпрос в случая е кое накара пазарните участници да предпочитат по-малко популярна валута като австралийския долар пред втората по ликвидност парична единица в света – еврото? И отговорът изглежда съвсем логичен…само в рамките на последната половин година Австралийската централна банка увеличи основната си лихва цели 5 пъти, като при текущото й ниво от 4.25% тя се намира далече пред стойността на заемния ресурс в Еврозоната. Нещо повече – президентът на монетарната институция неведнъж през тези 6 месеца заявяваше, че целта му ще бъде връщане на лихвите към средното им ниво за последните години, което недвусмислено подсказва, че агресивните действия на банката все още не са приключили.

От друга страна официалните представители на Европейската централна банка едва ли обмислят вдигане на лихвите до края на настоящата година. В момента рисковете пред икономиката в Еврозоната са далеч по-големи, отколкото тези в Австралия, което оказва допълнителен натиск върху еврото. От една страна макроикономическите данни за региона все още не предвещават скорошен по-осезаем ръст на брутния вътрешен продукт. От друга страна пък голямата задлъжнялост на някои членки на ЕС поставя еврото пред най-трудното му изпитание от неговото въвеждане досега.

На свой ред австралийската икономика успя да се измъкне почти невредима от световната рецесия и бързо да се върне отново по пътя на растежа. Потребителските разходи се възстановиха, инфлацията започне отново да расте, а безработицата отчита спад. Всички тези фактори, в комбинация с агресивната монетарна политика на местната централна банка, създават предпоставки поскъпването на австралийския долар спрямо единната европейска валута да продължи.                    

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.3571; High – 1.3585; Low – 1.3471; Close – 1.3501

Засилването на спада в петък оставя като първата по-силна подкрепа низходящата тренд линия от началото на декември насам с текущата й проекция при 1.3396. При неин пробив ще последва тест на 1.3282.

Първата по-сериозна съпротива е разположена при 1.3563, следвана от 1.3585.

GBP/USD

Open – 1.5493; High – 1.5504; Low – 1.5353; Close – 1.5360

Предвид започналото след 1.4797 покачване критичен би бил пробив на 1.5140, като това ниво е първата по-силна подкрепа спрямо текущите нива. Неговото преодоляване ще доведе до засилване на низходящия импулс със следваща цел 1.5041.

Краткосрочните съпротиви са разположени при 1.5267 и 1.5314.

USD/JPY

Open – 93.03; High – 93.13; Low – 91.88; Close – 92.14

Пробивът и затварянето под възходящата тренд линия от началото на март насам поставя пред риск продължаването на това движение, но въпреки това критичното ниво е разположено при 89.82. Преди това предстоят подкрепите на 200-дневната МА при 91.35 и 91.07.

Първата краткосрочна съпротива е разположена при 92.19, следвана от 93.09 и 93.45.

 

 

БенчМарк Финанс АД не е отговорно за загуби вследствие на инвестиции, основани на прогнози или друга информация, представена тук. Съдържанието на тази публикация не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание, гаранция или внушение от страна на БенчМарк Финанс АД, че клиентите могат да извлекат полза от представените тук стратегии или че загубите във връзка с тях могат или ще бъдат ограничени. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Клиентите следва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова, да доведе както до загуби, така и до печалби. БенчМарк Финанс АД използва публични източници на финансова информация, като не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността й след публикуване на анализите. БенчМарк Финанс АД е под надзора на Българска народна банка и Комисията за финансов надзор.