От тази година надвзетият данък на младите семейства, които имат ипотечен кредит, ще се възстановява в 30-дневен срок, заяви Боряна Георгиева от дирекция „Обслужване” на НАП. Тя обаче обясни, че лихвите по кредита няма да връщани механично, а ще бъдат приспадани от данъчната основа.

Условията, при които млади семейства ще могат да използват облекчения за данъка върху доходите на физическите лица, са сключен граждански брак, ипотечен кредит на един от съпрузите на възраст до 35 години. Тогава лихвите по до 100 000 лв. от главницата ще бъдат приспаднати от данъчната основа. Например при кредит от 60 000 лв. за 20 години, 8 на сто лихва и месечна заплата от 1000 лв. по трудов договор данъкът ще се намали с 500 лв.

Хората, които получават доходи само по трудов договор не подават подоходни декларации, защото данъкът им се внася от работодателя. Ако искат да използват облекчението обаче, те ще трябва да го направят, като към нея се подава и копие от свидетелството за граждански брак и документ от банката за платените суми по кредита, както и удостоверение, че това е единствено жилище. Парите, които са надвзети, ще бъдат възстановявани. Ако съответният човек обаче има други неплатени публични вземания, облекчението ще се прихваща.

Друга новост в кампанията е декларирането на заеми над 10 000 лв., както и остатък от непогасени заеми в последните пет години до 40 000 лв.

От тази година самоосигуряващите се лица трябва да подадат и нова декларация образец 7 до 1 март. От 1 януари минималната месечна здравна вноска е 16,80 лв., а досега бе 10,40 лв.