От днес се възстановява търговията с акциите на Мостстрой АД, която бе спряна временно на 13 декември.

Спирането бе заради проведеното Общо събрание на акционерите на Мостстрой на 12 декември, на което бе взето решение за намаляване номиналната стойност на една акция без да се намалява капитала в съотношение 10 към 1.

Промяната се относя за 111 494 броя поименни акции от капитала на компанията, за които се приложи сплит в съотношение от 10:1. Броят на акциите обаче ще бъде увеличен пропорционално, като общият размер на капитала на дружеството остава непроменен - 1 114 940 лв.

 

Възобновяването на търговията става възможно след като Централният депозитар регистрира промяната в номиналната стойност на акциите на дружеството.