Инвестиционната фирма „Глобал Маркетс”, чиито шефове бяха арестувани заради разпространяване на невярна информация срещу банковата система у нас, ще се раздели с лиценза си. 

Комисията за финансов надзор откри вчера производство по отнемане на разрешителното на дружеството да се занимава с борсова и посредническа дейност.

Двама от директорите на „Глобал Маркетс” - Робърт Димитров и Кирил Джабаров, бяха обвинени от прокуратурата в разпращане на фалшиви сигнали за тревога. Според правоохранителните органи двамата, заедно с други свързани с фирмата лица, са изградили

престъпна мрежа

разпространяваща слухове срещу няколко трезора у нас. Те разпращали имейли, в които приканвали вложителите в няколко БГ банки да изтеглят парите си и да ги внесат при тях за управление.

От КФН обясниха, че основанията да започнат отнемането на лиценза на дружеството са „констатираните системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти”. От комисията допълват, че „от 2010 година до сега КФН е извършила различни проверки на дейността на ИП „Глобал Маркетс” ООД, вследствие на които са съставени близо 120 акта за установяване на административно нарушение”. 

Проверяващите са установили, че във фирмата има практика за извършване на неправомерни действия с активи на клиенти. Констатирани са дори случаи, при които с пари на клиенти са сключвани сделки в полза на дружеството.

Освен това „Глобал Маркетс” е била уличена в „неспазване на основополагащи принципи, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, заложени в ЗПФИ и актовете по прилагането му - да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти”, мотивираха се от КФН. Досега на инвестиционния посредник са били отправени 42 препоръки.

Междувременно шефът на бюджетната комисия на НС Йордан Цонев заяви пред БНР, че до две седмици поправките в НК, поискани от БНБ, ще станат факт. Депутатът обясни, че политическите сили в парламента

подкрепят предложението

на БНБ разпространителите на неверни слухове за банковата система да се наказват със затвор. „След като липсата на превенция допусна такава атака, би трябвало сега да подходим по така, че да успокоим нещата и да има ред в тази система. И в Европа, и в САЩ подобни действия се наказват”, коментира Цонев.