Търговията на БФБ и световните пазари, събрана в 40 MB, представя новият продукт X3 Analyses, който демонстрираха днес авторите му Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД. Съвместната им разработка има за цел да представя фундаментални данни за дружествата, търгувани на борсата, и да изготвя аналитични данни и прогнози, съобразно потребностите на търгуващите с акции.

Приложението е разработено на базата на готов продукт QlickView за анализ на многомерни данни. Негово предимство е, че е гъвкаво и позволява персонализиране от страна на потребителите. Продуктът събира в себе си данни от много източници. Има възможност за графично визуално представяне на информацията.

X3 Analyses ползва данни от финансовите отчети на над 300 компании, които се търгуват на БФБ с възможност за анализ на всяко едно от тях. Поддържа бази с информация за 4 години назад и се актуализира автоматично.

Единственото, което се въвежда в програмата, са отчетите на дружествата, след което тя автоматично изтегля и зарежда търсените данни, след селекция на зададените показатели и филтри. Друга опция е изчисляването на пазарни коефициенти и създаването на справки в текстови формат.

Сред удобните функции е тази да се търсят акции по избрани критерии. X3 Analyses прави прогнози за това какви биха били показателите на дружеството за период от години напред. Има възможност за анализи на индекси, търгувани на световните пазари.

Продуктът е разработен в две версии- за професионални и за непрофесионални инвеститори. Тази за непрофесионалистите ще бъде достъпна през интернет адреса www.X3analyses.com, който ще бъде активен до края на седмицата и ще даде 15-дневен пробен период за ползване.

Версията няма да съдържа всички екстри на продукта. Тя е насочена към по-голям брой потребители, които управляват собствените си средства. Това могат да бъдат и компании, листвани на борсата, които биха искали да следят търговията на БФБ, но не се интересуват от толкова задълбочени анализи.

За разлика от непрофесионалните инвеститори, професионалните ще могат да добавят собствени данни в програмата, а версията, която ще могат да ползват, ще се инсталира след сключване на договор.

Цените за достъп до интернет- версията на системата ще бъдат обявени допълнително, а за момента от Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД се въздържат да коментират прогнозите си за пазарно представяне.