Общият доход на едно домакинство през септември е достигнал 655.02лв., а средно на едно лице 261.49 лв., съобщи Националният статистически институт /НСИ/. Това прави увеличение от 86.28 лв. за домакинство и 33.11 лв. за едно лице спрямо септември 2006 г. Тогава общият доход на домакинство беше 568.74 лв., а на един човек - 228.38лв.

Според данните на НСИ, 49% от дохода идва от работната заплата /321.02 лв. за домакинство/, докато преди година е бил 46.5% /264.24 лв./. На следващо място във формирането на общия доход са приходите от пенсии - 22.5% /147.69 лв. за домакинство/, докато през септември м.г. доходът от пенсиите е достигнал 23.2% /131.76 лв./. На трето място продължава да бъде доходът от домашното стопанство - 40.58 лв., спрямо 35.69 лв. за септември 2006г. Въпреки схващането, че българите теглят много кредити, според данните, те формират незначителна част от дохода на домакинството у нас - 25.79 лв.

Същевременно общият разход на средното българско домакинство през септември е достигнал 645.98 лв. или 257.87 лв. на човек. През същия месец на 2006 г. разходът е бил 549.18 лв. за едно домакинство или 220.52 лв. на човек. Огромната част от разхода да домакинството в България е за храна и безалкохолни напитки - 38.2% или 247.03 лв. от общия разход. През миналата година разходът за храна през септември е бил 193.93 лв. или 35.3% от общия разход. Следват разходите за комунални услуги /жилище, вода, електроенертия и горива/ 81.01 лв. за домакинство или 12.5% от общия разход. През миналата година домакинството е давало 77.47 лв. или 14.1% от общия разход. Поскъпналите горива се отразяват и в данните за транспортни разходи, които през септември 2007 г. достигат 44.52 лв. за домакинство, а през септември 2006 г. са били 29.51 лв.

При съпоставяне на общия доход и общия разход се вижда, че през септември 2007 г. едно домакинство е можело да „спести” 9.04 лв., а през септември 2006 г. 19.56 лв.

Пак по данни на НСИ при сравняването на данните (септември 2007г/септември 2006г.) за потреблението на основни хранителни стоки, е видно, че българинът е намалил консумацията на плодове и зеленчуци. През септември 2006 г. на човек са се падали 4.4 кг. и 10 кг. зеленчуци, докато през септември 2007 г. българинът е изял 3.6 кг. плодове и 8.4 кг. зеленчуци. Отчита се намаляване на консумацията на хляб и хлебни изделия, на месо, яйца и захар. Много слабо увеличение има при пазаруването на месни произведения и кисело мляко.