Българите масово не знаят какво им коства дебитната карта, по която получават превода с месечната си заплата. Анкета сред потребителите, направена от портала Моите пари, показва, че дебитната карта е най-масово използваният банков продукт, но хората масово не знаят олихвяват ли се парите им в сметката, ако да, то с каква лихва, какви такси дължат при ползването на дебитна карта при пазаруване през пос-терминал и какви са възможностите за застраховане на картата.

 

От анкетираните 1 070 души, 32% признават, че нямат представа, че сметката им се олихвява. Други 27% не знаят дали дължат такса за поддръжка на сметката си по дебитна карта.

 

Важна подробност е, че тези отговори дават хора, болшинството от които ползват дебитни карти повече от пет години.

 

Друг любопитен факт е, че едва 38% от хората, които теглят пари от банкомат, са активирали SMS-уведомление за извършената транзакция. То е допълнителна мярка за сигурност, която дава възможност на потребителите да бъдат незабавно уведомени, ако някой тегли пари от сметката им.

 

Мнозинството от участвалите в допитването заявяват, че теглят пари от банкомат от два до пет пъти в месеца, като сумите, които теглят, са в размер на 300 до 400 лв.

 

Според изследването на Моите пари 41% от потребителите на този продукт разполагат с една дебитна карта, а 33% разполагат с две дебитни карти. Причината да ги имат е, че обикновено по тях се превежда работната им заплата.

 

За да подобри информираността на потребителите за това какви възможности се предлагат с различните дебитни карти, издавани от различните банки в страната, от финансовия портал са направили отделна страница за преглед на основните показатели. Сравнението се базира на обективния показател „Нетен резултат за период от 1 година”. Той отчита разходите, съпътстващи ползването на дебитни карти и доходът, който се реализира от лихвата по сметката.