Цена на петрола

По последни официални данни цената на петрола в рамките на една година се е повишила с 68%. В началото на януари 2007г. нефтът струваше 60 долара за барел. Сега цената е между 92-98 долара за барел. Тук трябва да уточня, че цената за която говоря, се определя на базата на движението на кошница от 11 сорта неф, които са най-търгувани на борсите в света. А цената е формирана като средно ниво на тези 11 сорта петрол.

През годината имаше пикове нагоре и надолу. Цената на петрола отбеляза понижение в края на януари и началото на февруари, когато нефтът падна до 53 долара за барел. След това обаче, цената започна плавно повишение, за да достигне през юли до 77 долара за барел. През лятото за известно време цената леко падна, заради липсата на презапасяване за зимния сезон, но от края на август трендът се обърна нагоре и тенденцията продължава и досега.

Фактори за движението на цената на петрола 

Няколко са основните причини за движението на цената не нефта. Аз бих поставила на първо място геополитическото напрежение. Всички знаем за конфликта между Иран и САЩ, и напрежението между Ирак и Турция. На следващо място бих откроила спекулациите на инвестиционните фондове, които в момента, по данни на пазарни анализатори, въртят около 70 млрд. долара. Това са огромни суми, които се инвестират в един момент в петрол, а след това в зърнени храни, където има криза в момента. И на трето място бих посочила засиленото търсене от развиващите се икономики в света и нарасналото население. Разбира се, като фактори за движението на цената могат да бъдат отчетени и публикуваните на данни за природни аномалии. Например, когато в края на октомври и началото на ноември, се появиха слухове за урагани в Мексиканския залив, цената на петрола се изстреля нагоре. Защото в залива са разположени много платформи и рафинерии, където се произвежда и преработва близо ¼ от производството на САЩ. Същото се отнася и за зимните бури през декември в Америка.

Цени на петролните деривати

На Софийската стокова борса се следят спот-цените на петролните продукти в Средиземно море. Началото на годината бензинът стартира на ниво 538 долара за тон, дизелът на 509 долара за тон и газьолът за 544 долара за тон. В момента цените са значително по-високи. Към края на годината бензинът се търгува за 780 долара за тон, дизелът за 853 долара за тон, и газьолът за 844 долара за тон.

Това, което е по-интересно като наблюдение, е че установихме, че различните продукти са променяли цената си по различен начин през годината. През лятото най-висока бе цената на бензина около 790 долара за тон , като обяснението е свързано с летния период, когато всички са в отпуск и карат своите автомобили. В момента, в който започна зимният сезон през октомври, започна да се забелязва изпреварващо увеличение на цената на газьола спрямо цената на бензина. Затова и в момента цената на газьола е по-висока от цената на бензина.

Алтернативни горива

През изминаващата година прави впечатление бурния темп на производство на алтернативни горива. През 2006г. в България бяха произведени 4000 метрични тона биогорива. От началото на 2007г. цифрата вече е 130 000 метрични тона биогорива. За ЕС общото количество произведено за годината е 4.8 млн. метрични тона горива.

* Авторът е директор на Дирекция „Търговия и информация” в ССБ