От Българската народна банка съобщиха, че през последните седмици в институцията са постъпили данни и копия на възпроизведени български банкноти от 20 лева, за които не е искано писменото разрешение на БНБ.

Копията са идентични по ширина и дължина на банкнота в обращение от купюр 20 лева и са близки до нея по изображение. Независимо че тези копия не съдържат холограма, микротекст, сериен номер, осигурителна нишка, те могат да въведат в заблуждение гражданите. Във връзка с тези случаи БНБ е сезирала Главна прокуратура и полицията.

 

От централната банка приканват гражданите да бъдат внимателни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти или копия с изображения на български банкноти. Неистинските банкноти могат лесно да бъдат различени. При съмнение препоръчително е банкнотата да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че е получил неистинска банкнота трябва да предостави възможно най-пълна информация за произхода й до органите на полицията или БНБ.