За първи път от пет години насам бизнесът оценява годината като по-скоро неуспешна за своята дейност. Такъв е изводът от традиционната анкета на Българска стопанска камара сред собственици и мениджъри на частни компании у нас. Според 96% от запитаните в нея условията за бизнес в страната са се влошили, а според 4% обстановката е без промяна.

Икономическата криза се е отразила най-съществено върху обема на продажбите на фирмите. 91% от запитаните посочват, че продажбите им са намалели, а 80% заявяват свиване на обемите на производство. 74% от анкетираните фирми са предприели редукция на персонала.

Песимизмът преобладава и по отношение прогнозата на предприемачите за развитието на икономическата криза през следващата година. 52% от анкетираните очакват задълбочаване на кризата, а 45 % очакват тенденциите да се успокоят.

По отношение на бизнеснамеренията, 37% от анкетираните планират да преразгледат инвестиционната си програма, 30% възнамеряват да се ориентират към други дейности и пазари, а 12% от предприемачите планират намаление на работните места в своите фирми. 16% от запитаните все още нямат яснота относно плановете си за следващата икономическа година.

Най-голям дял от инвестициите си през 2009 година анкетираните са насочили към обучение на персонала (30%), машини и съоръжения (23%) и системи за управление от сериите ISO, OHSAS и HACCP (20%). 15% са инвестирали в индустриална собственост (марки, патенти и др.), а 12% - в сгради. Това съотношение се запазва и по отношение на инвестиционните намерения за 2010 г.: 33% от анкетираните възнамеряват да инвестират в обучение на персонала, 24% - в машини и съоръжения, 18% - в системи за управление, 16% - в индустриална собственост, 9% - в сгради.

За разлика от предходните години, за преодоляването на съществуващите проблеми бизнесът започва все по-малко да разчита на европейско финансиране. 33% от запитаните обявяват намерения да кандидатстват с проекти за финансиране от европейските фондове, като за сравнение, този процент през предходната ходина е бил 55. В плановете на 39% от анкетираните категорично не влиза кандидатстване по еврофондовете, 14% все още се колебаят, а други 14 % заявяват, че не разполагат с нужния ресурс (вкл. човешки).

Близо половината мениджъри все още не са взели решение за намаляване на работните заплати, а 38% са категорични, че ще намалят възнагражденията във фирмите си.

Сред обстоятелствата, въру които кризата не е повлияла и тяхната тежест остава константа, е нивото на престъпност и корупция в страната. 42% от запитаните смятат, че нивото на престъпност е останало без промяна спрямо 2008 г., според 44% от бизнесмените корупцията е запазила равнището си от предходната година. Нещо повече, според 32% от анкетираните корупцията се е увеличила, а 34% смятат, че ръст бележи престъпността. Според 1 % от запитаните престъпността е намаляла, а 3% преценяват, че има намаление на корупцията.

Сферите, където най-често се наблюдават случаи на корупция, според запитаните са, както следва: 30 % - при обществените поръчки и еврофондовете, по 23% - в съдебната система, 19 % при лицензионните, разрешителните и регистрационните режими, 15% в здравеопазването, 13% - при митническото обслужване.

Анкетата на БСК показва още, че с най-голямо доверие от бизнеса се ползва президентската институция, а сериозен спад бележи общинската администрация. Съдебната власт е рекордьор по спад с одобрение само на 10% от анкетираните, а ръст в позитивните нагласи се очертава към българските представители в Европейския парламент.