Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ ще задължи мобилните оператори да информират абонатите при предприемане на действия по събиране на техни задължения, съобщи пресцентърът на комисията.

Заради общественото недоволство и многобройните жалби, постъпили в комисията срещу използването на недобросъвестни практики при извънсъдебното събиране на задължения на крайни потребители на електронни съобщителни услуги, КРС е предприела действия по изменение на Общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на операторите, предоставящи гласови телефонни услуги.

Комисията ще изиска от операторите да допълнят общите си условия с клауза, която ги задължава предварително и по подходящ начин (чрез кратко текстово съобщение - SMS, писмо с обратна разписка, записващ се телефонен разговор, писмо по електронната поща на посочен от абоната електронен адрес за контакти и др.) да информират абоната, че ще бъдат предприети действия по извънсъдебно събиране на негови неплатени парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (кредитни бюра, агенции за събиране на вземания и други).

Операторите трябва да информират потребителите както за размера и основанието на паричното им задължение, така и за третото лице, което ще събира вземането.