ЕВН България Електроразпределение-Пловдив отчита за 2010 година загуби от кражба на електроенерия в размер на 1,5 милиона лева. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Уточнено бе, че неплатената електроенергия е над 9 млн. киловатчаса, което е два пъти повече в сравнение с 2009 година. По този повод е извършена проверка на 45 617 битови и стопански обекти на територията на дружеството в Югоизточна България, която обхваща електромери, часовникови превключватели, начини и схеми на свързване и трафопостове.

Резултатите показват, че в 1632 от случаите има установени отклонения и неправомерна употреба на ток. Ето защо и през 2011 г. енергийното дружество ще продължи с проверките, които са част от мерките за по-ефективен енергиен контрол и за осигуряване на по-високо качество на измерването на електрическата енергия.

Клиентските съоръжения се проверяват с апаратура, която не налага прекъсване на електрозахранването.