Захарни заводи АД очаква да постигне печалба преди облагането с данъци в размер на 4.5 млн. лв., в резултат на инвестиции в модернизиране на мощностите и намаление на разходите за енергия и суровини, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Очаква се приходите от продажби на консолидирана основа да бъдат около 70-80 млн. лв. през 2007 г. През миналата година те са били над 100 млн. лв.

Захар ЕАД, дъщерно дружество на Захарни заводи АД, е продало 24.582 тона бяла захар през първите 9 месеца на 2007 г., което е с 50% по-малко от 2006 г.. Продажбите на бяла захар съставляват около 70% от общите приходи на икономическата група Захарни заводи АД.

Захарни заводи АД, включено в индекса ВG-40, ще увеличи капитала си през януари, за да финансира инвестиционната си програма. Дружествот иска да съберат около 32.4 млн. лв., чрез увеличение на капитала, като издадат около 2.084 млн. акции на цена 15.56 лв. за лот. Увеличеният акционерен капитал ще бъде с номинал от 10.418 млн. лв.

Компанията ще издаде и пет годишна облигационна емисия за 3 млн. евро, за да подкрепи инвестиционните си проекти.

Захарни заводи АД се състои от 4 основни поделения: Завод за захарни изделия, Завод за спирт, Завод за опаковки, Ремонтно-механичен завод и дъщерно дружество Захар ЕАД - Стара Загора, с поделения Завод за захар и ТЕЦ.

Компанията е инвестирала около 12.5 млн. лв. за реконструкция на Завода за спирт в периода между 2001 - 2007 г. Има опции за разширяване на Завода за спирт, но събраните средства, от увеличението на капитала, ще се използват предимно за обезпечение на настоящите инвестиционни проекти и за да се посрещнат екологичните изисквания. Трябва да се изградят филтри за ТЕЦ-а и да се използват технологичните отпадъци от Завода за спирт.

През 2007 г. се стартираха два проекта за 2 млн. лв. всеки - инсталирането на електрически филтри за ТЕЦ-а, за да се намалят емисиите на димни газове и зграждане на инсталация за сгъстяване на шлемпата и производство на мокър фураж в Завода за спирт.

Инвестиционната програма на компанията за следващите три години възлиза на около 10 млн. лв., като много е вероятно тези инвестиции да бъдат увеличени с цел да отговори на по-строгите екологични изисквания, да намали разходите и да увеличи мощностите. В инвестиционната програма са включени и други по-малки проекти за намаляване на енергийните разходи на заводите и увеличаване на ефективността им.

През 2007 г. Захарни заводи АД инвестираха над 7 млн. лв. в модернизирането и автоматизацията на производствения си процес, в намаляване на енергийните и други разходи за суровини и в проекти за опазване на околната среда. Инвестициите бяха насочени към производствата на етилов алкохол, захарни изделия и складово стопанство на Завод за захар.