Захарни заводи АД е финализирал сделката по прекратяване участието си в съвместното дружество Аграна България АД, става ясно от информация, изпратена от дружеството до БФБ – София.

Горнооряховската компания е продала дял в капитала на Аграна, който възлиза на 49 % от дяловете. Купувач е другият собственик австрийската Аграна Цукер АД.

Сделката е извършена на 12 февруари, става ясно още от информацията.

2009 година за дружеството завършва на печалба, като чистият финансов резултат от дейността възлиза на 108 хил. лв. Към същия период на предходната година Захарни заводи АД е бил на печалба от 1.127 млн. лв., а към деветмесечието на годината се движеше със загуба в размер на 835 хил. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!