Захарни заводи АД очакват приходите от реализация на спирт да надминат 12% от консолидираните продажби на групата 2007 г., чиято стойност се очертава да бъде около 90 млн. лв., стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на борсата. Компанията планира ръст в производството на спирт през тази година до 11 млн. литра, с което ще достигне значителен пазарен дял в общия обем на потребление в страната. Общия обем на производството за изминалата 2007 г. възлиза на 7 млн. литра, който е близо три пъти по-голям от постигнатия през 2006 г.

Заводът за спирт като структурно подразделение на Захарни заводи АД-Горна Оряховица завърши успешно част от реконструкцията на инсталацията за производство на спирт.

Чувствително са намалени материалните и енергийни разходи, като разходите за пара са намалени над два пъти, а разходите на вода – над 10 пъти, става ясно още от съобщението. Ниските енергийни разходи се определят и от факта, че Захарни заводи АД разполага със собствена ТЕЦ, в която се използват като гориво вносни каменни въглища.

Увеличението на производството и продажбите стана възможно с достигането на проектния капацитет на инсталацията от 40 хил. литра на денонощие.

Оборудването и технологията са доставени от германската компания EUGEN SCHMITT. Инвестицията в машини и съоръжения включва дестилационно-ректификационен апарат на стойност около един милион и шестотин хиляди евро. Чрез него стана възможно производството на спирт от зърно и съществено бяха намалени енергийните и материални разходи. Доставени са и нови водоохладителни кули. Съоръженията за хидролиза и ферментация са на стойност над 2 млн. лв. и позволяват включването на пшеница и царевица в списъка на суровините.
Капацитетът на завода за спирта след въвеждането на новото оборудване и технологии е запълнен на 100%, като зявките за доставки са повече от възможностите за производство.

От миналата година Заводът за спирт започна износ за страни от Европейския съюз. Изнася се основно в Австрия, Гърция и Италия, където българският спирт се използва за производство на висококачествени напитки. Очаква се сключването на договори и с клиенти от Германия.

Бъдещите инвестиции в завода за спирт са насочени към подобряване на екологичните показатели. Ще бъдат внедрени и мощности за очистка на отпадните води. Общата стойност на предстоящите инвестиции на завода за спирт се очаква да бъдат около 8-10 млн. лв.

На територията на Завода за спирт след 20 януари предстои въвеждане в експлоатация на пилотна инсталация на производство на биоетанол с капацитет 10 хил. литра на денонощие.