Консолидираната печалба на Захарни заводи АД достига 806 хил. лв. за първите три месеца на тази година, като за същия период на предходната година тя е възлизала на 12 хил. лв.

Приходите от дейността на производителя на захарни изделия се увеличават с 54% от 12.952 млн. лв. към края на март миналата година до 20.037 млн. лв. за същия пероид на 2008 г.

До 18.191 млн. лв. нарастват разходите за дейността на компанията за периода януари - март 2008 г., спрямо 12.042 млн. лв. година по-рано.

Собственият капитал на дружеството към края на март 2008 г. е в размер на 14.943 млн. лв.

До момента на пода на борсата са прехвърлени 250 лота на дружеството, като средната цена се покачва с 0.56% до 10.70 лв.