Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов подписа проектозакона за горите по време на Колегиум на Изпълнителна агенция по горите, който се проведе вчера. С това законопроекът влиза за междуведомствено съгласуване, съобщиха от ресорното ведомство.

Новият Закон за горите бе представен и обсъден във всички структури на изпълнителната агенция, каза по време на дебата зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов, като допълни, че в него са отразени всички направени конструктивни предложения. 

Проектозаконът бе принципно подкрепен не само от лесовъдската колегия, но и от всички заинтересовани страни, свързани с горския отрасъл.

Пред ръководството на Изпълнителната агенция по горите  и директорите на регионалните дирекции министър Найденов заяви, че е сред тях,  за да чуе откровените мнения и становища на хората, които управляват най-големия ресурс на държавата – българската гора, преди неговото подписване. Надявам се, че с тези промени ще допринесем за по-доброто стопанисване и управление на гората, която трябва да завещаем на нашите бъдещи поколения, посочи още министърът.