Закрит аукцион за продажбата на акции на Етропал АД ще се проведе на 19 ноември тази година. Еврохолд България АД ще предложи 1 400 000 броя ценни кница, което представлява 28% от общия брой акции на дружеството. Минималната цена е 7.95 лв. за ценна книга на Етропла АД.

За деветмесечието на 2007 г. Етропал АД отбеляза 9.8 млн. лв. нетни приходи от продажби или ръст от 57%. За последните три години компанията е увеличила и дела на експорта си от 17% през 2004 г. до 45% през настоящата година. През миналата година дружеството започна производство за три френски дружества - LCH, Gyneas и Laboderm. През същата година стартира и нова продуктова линия /над 70 вида медицински консумативи/ за Covidien.


Сключените дългосрочни договори за производство и доставка на крайни продукти ще осигурят възможност приходите на компанията да достигнат над 30 млн. лв. през 2009 г., показват изчисления, направени от Етропла АД.


От Еврохолд България АД имат намерение да запазят мажоритарното си участие в компанията и поемат ангажимент през следващите 12 месеца да не продават други акции от компанията.

Етропал АД е единственият производител на консумативи за хемодиализа у нас. През тази година компанията дори откри и първия частен диализен център в страната.