Министърът на земеделието и храните ще представи официално приетият окончателен вариант на Закона за горите, съобщиха от ресорното ведомство.

Според Закона товарните автомобили и каруците вече няма да могат да се движат в горите без разрешително. За целта ще бъде нужен документ от ловното или горското стопанство или разрешително за лов.

За други високопроходими машини ще се организират специални маршрути. Мотивът е, че по този начин достъпът до горите ще бъде регламентиран.

Депутатите решиха още да се забрани промяната на предназначението на горски имоти за срок от 20 години след опожаряването им. Изключение ще се прави само ако промяната се налага поради сигурността на страната или важни инвестиционни проекти го налагат.

Приходите от промени на предназначението ще постъпват в министерството и ще се изразходват за поддръжка на горите.

В Закона е записано и ползването на дървесина да се извършва от търговци, които трябва да бъдат регистрирани в публичен регистър. Това обаче няма да важи за тези, които ползват собствени гори, или хората, които купуват дървесина за лични нужди.

В друга новина от деня, МЗХ
информира, че от днес до 9-и юни в общинските служби „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните започва приемът на заявленията за подпомагане по линия на директните плащания на площ за кампания 2011 г.