ТНК-ВР първа от руските петролни компании публикува резултатите от международен одит на запасите за 2008 г. /проведен от DeGolyer & MacNaughton/. Според методиката на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ / SEC/ нейните доказани запаси /без да се отчита срока на лиценза/ са се свили с 1.4% до 8.11 милиарда барела /без да се отчита дела в Славнефт/.

Преди това ТНК-ВР понижи запасите и през 2006 г. - с 5% заради продажбата на Удмуртнефт. Сега тя бе подведена от цените на петрола. Методиката на SEC не позволява да се отчитат запасите, чието разработване е нерентабилно при цената, установила се в края на отчитаната година, обясни представителят на ТНК-ВР Марина Драчева. В оценката на 2008 г. е била отчетена спотовата цена на петрола сорт DatedBrent 36.55 долара за баел – 2.6 пъти по-ниска, отколкото през 2007 г. /96.73 долара за барел/.

При изчисляването на запасите се изхожда от цената на 31 декември, потвърди представителят на SEC Джон Хейн, ако одиторът сметне, че при тази цена разработването на част от запасите е икономически неизгодно, те автоматично се преместват в категорията ресурси. Доказаните запаси на ТНК-ВР намаляха със 113 милиона барела петролен еквивалент. Това са 27% от запасите на едно от най-големите й находища – Верхнечонското /409 милиона барела п.е./.

Кои находища според методиката на SEC са се оказали нерентабилни, от ТНК-ВР не разкриват. В края на 2008 г. нейният вицепрезидент Джонатан Колек призна, че заради спада на цените и увеличаването на транспортните тарифи Верхнечонският проект ще бъде нерентабилен, докато добивът там не достигне 90 хиляди тона месечно /планът за 2009 г. - 1.2 милиона тона/. Роснефт /също прави одит на запасите си по метода SEC/, при днешните данъци и транспортни разходи, за 40 години разработване на Ванкорското находище /резерви – 515 милиона тона/ ще спечели по-малко от 2 милиарда долара даже при цена от 60 долара за барел – тези изчисления бяха оповестени в петък от президента на компанията Сергей Богданчиков.

Представител на Роснефт не се реши да прогнозира резервите на компанията за 2008 г. Лукойл и Газпром нефт /техните представители отказаха коментар/ използват по-малко консервативната методика PRMS, която отчита запасите, достъпни за експлоатация в течение на целия период на разработване на находището. Според нея общите доказани запаси на ТНК-ВР през 2008 г. са нараснали с 2.7% до 10.252 милиарда барела. В основата на тази оценка е фиксираната цена на Brent от 60 долара за барел /тя е била заложена от компанията в бюджета за 2008 г./.

Норвежката СтатойлХидро съкрати запасите със 7%, френскатаТотал – с 1%. За намаляване на доказаните запаси вече предупреди и КонокоФилипс. Методиката SEC е най-строгата: тя отчита и срокът на действие на лиценза на находището, отбелязва анализаторът на Тройка Диалог Валерий Нестеров. Петролните компании отдавна се борят за преразглеждане на критериите. От 2010 г. изчисленията ще се правят като се взема средната цена, получена въз основа на данните от 1-то число на всеки месец.

Източник: БГНЕС