Експерти от Регионалната инспекция по околната среда запечатаха четири от шестте котела в "Брикел" АД - Гълъбово, съобщи заместник изпълнителният директор на дружеството Георги Златев. Прекратено е подаването на вода към котлите и са пломбирани възли от инсталацията на топлоелектрическата централа, съобщи БТА.

До принудителната мярка се стига след решение на Министерския съвет. Според издаденото през 2006 г. комплексно разрешително на "Брикел" и според поетите ангажименти за изпълнение на евродиректива, горивната инсталация може да работи без сероочистващи съоръжения не повече от 20 хиляди часа от 1 януари 2008 г. до 1 януари 2012 година. От изисканата от Министерството на околната среда и водите справка става ясно, че към средата на юни 2010 г. отработените часове надхвърлят 21 хиляди.

През октомври работещите в дружеството протестираха в продължение на една седмица. Те бяха подкрепени от жители на община Гълъбово и синдикатите от "Мини Марица-изток" и ТЕЦ "Марица-изток 2". След срещи и разговори в министерствата на околната среда и водите и на икономиката, енергетиката и туризма се стигна до компромиса инсталациите да работят с намалена мощност до края на април, за да се осигури отопление на училища, детски градини, здравни и социални заведения в Гълъбово.

Спирането на четирите котела е първият етап на извеждането от експлоатация на "Брикел". Според МОСВ другите два котела ще останат в работен режим най-късно до края на отоплителния сезон през април 2011 г., след което също ще бъдат изведени от експлоатация.