Приключи подписката на акции от увеличението на капитала на Меком АД. Направените поръчки са за общо 2 603 614 броя акции, съобщиха от Обединена Българска Банка, водещ мениджър по сделката. Цената на пласиране бе определена на 2.20 лв. на акция. Набраните средства от публичното предлагане, които ще постъпят в Меком АД, възлизат на 5.728 млн. лв. IPO-то на Меком АД бе удължено с 44 дни.

Дружеството предложи за записване при условията на първоначално публично предлагане до 10 682 800 броя нови, обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. Съотношението между броя на акциите, удовлетворени по лимитирани и пазарни поръчки, е приблизително 30 към 70%, като делът на институционалните инвеститори е приблизително 40%.

Акциите на дружеството, които ще се търгуват свободно на Българската фондова борса / free float /, ще са около 5% от общия брой акции на дружеството.

Очакванията са търговията с акциите на Меком АД да стартира на Българска фондова борса в края на месец април 2008 г.

Заплащането на записаните акции започва от 11 март 2008 г.

Крайният срок за заплащане на разпределените акции по набирателната сметка е до 13 март. Плащането се счита извършено от деня, в който набирателната сметка е заверена със съответната сума.

Набраните средства от първичното публично предлагане ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната програма на Меком АД.