Приключи успешно подписката за публичното предлагане на 876 657 броя нови акции на Доверие-Обединен Холдинг АД, стана ясно от съобщение в сайта на X3 News.

Общо 856 245 акции са записани и платени по емисионна цена от 12 лева. Така в дружеството ще постъпят малко над 10.274 млн. лв.

Нетната консолидирана печалба на Доверие-Обединен Холдинг АД за 2007 г. е в размер на 17.272 млн. лв.

Нетните продажби за периода са се увеличили от 171.178 млн. лв. през 2006 г. до 181.712 млн. лв. или над 6%. С 8% се увеличават разходите по икономически елементи – от 162.835 млн. лв. за 2006 г. до 176.427 млн. лв. през миналата година. Финансовите разходи са в размер на 6.448 млн. лв. при 5.906 млн. лв. година по-рано.

Основният капитал на Доверие-Обединен Холдинг АД е 13.150 млн. лв., а собственият е нарастнал до 123.827 млн. лв.

Днес акциите на Доверие-Обединен Холдинг АД поскъпнаха с 0.58% до 10.37 лв.