Индия вероятно ще предложи най-големи увеличения на заплатите в Азия за пета поредна година, сочи публикувано днес годишно проучване на Нewitt Associates. Компаниите в Индия обаче се затрудняват да задържат способните си служители.

Очаква се заплатите в Индия да нараснат средно с 15,2 процента през 2008 година след миналогодишното увеличение от 15,1 на сто. Предвижда се компаниите в сферата на недвижимите имоти и енергетиката да предложат най-големите увеличения съответно от 25 и 17,5 процента.

Очаква се Китай да бъде на второ място с планиран растеж на заплатите от около 8,5 процента, следвана от Филипините с 8,3 на сто, се посочва в изследването. Голямото увеличение на заплащането обаче е свързано до голяма степен и с търсенето на способни кадри и несъответстващото предлагане. Очаква се растежът на заплатите в Индия да се стабилизира в диапазона между 9 и 10 процента до 2012 година, посочва Hewitt Associates.

Изследването включва 2000 азиатски компании, от които 540 са в Индия.