Днес започва есенната мисия на Международния валутен фонд /МВФ/ у нас. Експертите ще останат в България до 4 октомври. Те ще проведат срещи с представители на кабинета, Българската народна банка и частния сектор.

За първи път мисията на фонда ще бъде ръководена от Катрина Пърфийлд, тъй като досегашният ръководител Бас Бакер е на по-висок пост в международната институция.

Традиционно Международният валутен фонд прави пролетна и есенна мисия в страната ни. През пролетта той прогнозира минимален ръст на икономиката ни от 0.2% и дефицит от 1.8% в края на тази година. Тогава, обаче, още не бе ясна корекцията на бюджета за 2009 г. до дефицит от 3.9 на сто.

Сега, според прогнозите, залегнали в проектобюджет 2011 г., икономическият ръст в края на 2010 г. ще бъде 0.7%. В актуализирания вариант на бюджет 2010 г. е заложен дефицит от 3.8% по европейската методология и 4.8% на консолидирана основа.

Според последните данни на финансовото министерство, дупката в хазната за първите седем месеца на годината е 1.2 млрд. лева. На месечна основа през юли е отчетен малък излишък от близо 300 млн. лева.