199 млн. евро са инвестирани в учредяването на Холдингов фонд за подпомагане на малки и средни предприятия, съобщиха от финансовото министерство. Парите са приведени към Европейския инвестиционен фонд от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност” и чрез плащането се поставя началото на инициативата JEREMIE.

С преведената сума временно се намалява фискалният резерв до възстановяването на средствата от страна на Европейската комисия.

Холдинговият фонд ще предостави подкрепа на предприятията в рамките на три фонда за дялови инвестиции.

Първият е фонд за рисков капитал, предназначен за най-малките стартиращи компании с капитал 30 млн. евро, от които 21 млн. евро са от JEREMIE и 9 млн. евро от външни инвеститори. Вторият фонд е за увеличаване на капитала и е предназначен за малки компании, които са с напреднало развитие, но имат нужда от собствен капитал. Фондът ще разполага с капитал от 60 млн. евро, от които 30 млн. евро от JEREMIE и 30 млн. евро от външни инвеститори. Третият е Мецанин фонд, който ще работи както като фонд за дялово финансиране, така и като заемен инструмент с капитал от 60 млн. евро. От тях 30 млн. евро са от JEREMIE, а 30 млн. евро са от външни инвеститори.