Започва процедура по програмата "Старт на кариерата" от днес, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Тя дава възможност на 817 млади висшисти, до 29-годишна възраст, в рамките на девет месеца да придобият трудов стаж и опит по своята специалност. Програмата се осъществява от МТСП и Агенцията по заетостта.

Работните места са в министерства, ведомства, агенции и териториални поделения, както и в областни управи и общински администрации. В дирекциите "Бюро по труда" ще се приемат документи на младежите с висше образование. Условие за участие е образованието и квалификацията на кандидатите да съответстват на заявените работни места.

Пълният списък на обявените работни места, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на страниците в интернет на Министерството на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg/bg/projects/startkariera.htm, и Агенцията по заетостта - www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда.