Агенцията за приватизация търси оценител на фондовата борса. Започва третият опит за продажба на държавния пакет в оператора.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обяви конкурс за оценка на 50.0542% от капитала на "Българска фондова борса - София". Това е началото на третия опит за приватизация на борсовия оператор и привличане на стратегически инвеститор, пише "Капитал Daily".

Продажбата трябва да стане в пакет с Централния депозитар, но за него все още не е започнала процедурата, тъй като се чака становището на Комисията за финансов надзор, казаха от агенцията. Така двете дружества ще бъдат оценени поотделно, но ще бъдат продавани в пакет.

Екипите на бъдещия оценител трябва да разполагат с най-малко с четирима правоспособни юристи, които да имат широки познания и опит в българското и международното право, приватизацията, дейността на фондовата борса и др., а поне един трябва да притежава опит в областта на международното частно право и/или публичното право. В екипа трябва да има оценители, икономисти и други специалисти. Всички изисквания са качени на сайта на АПСК.

Предишните два опита за привличане на стратегически инвеститор се проваляха. По време на първия кабинет на ГЕРБ Министерството на финансите увеличи дела си до над 50% в борсата със съгласието на останалите акционери - банки и посредници, за да бъде продажбата й по-лесна, но процесът се проваляше по процедурни и политически причини.

През годините интерес са проявявали Виенската фондова борса, Лондонската фондова борса и дори Варшавската. Въпреки заявения интерес от страна на последната тя няма шанс за участие в приватизацията, тъй като е държавно контролирана, а това не се допуска в процедурата.