Заради дълг на Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество АД към ОББ, съдия - изпълнител е обявил търг за имоти и движими вещи на дъщерното дружество на холдинга Локомотивен и вагонен завод ЕАД, град Русе, а сметките на четири от основните му дъщерни дружества са запорирани от месец септември.

Заинтересованите от участие в публичната продан имат време да разгледат предложените активи до 3 ноември, става ясно в съобщение от холдинга.

Локомотивния завод в Русе дължи 33 млн. евро на Обединена Българска Банка АД. Гарант за него е холдингът, който консолидира дейността на четири дружества от железопътния бранш: Ремонтновъзстановително предприятие – Кьоне АД – София, Локомотивен и вагонен завод ЕАД – Русе, Завод за стоманобетонови конструкции и изделия ЕООД – София и Национален изследователски институт по транспорта ЕООД – София.

Компанията е най-голямата в страната, специализирана в изграждане, ремонт и модернизация на ЖП инфраструктура и подвижен ЖП състав / локомотиви, мотриси, вагони/.

За миналата година ЖЗП - Холдингово дружество отчете 27 млн. лв. загуба. През април мажоритарният акционер в него Васил Божков намали участието си в компанията на 64.54%.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!