Четвърта регионална кръгла маса: „Българската фондова борса и бизнесът – партньори в Европейския съюз” започна в курорта Минерални бани край Стара Загора.

Участници са представители на бизнеса от югоизточна България в лицето на 17 фирми, 11 инвестиционни посредника, Търговско- промишлените палати на Сливен и Стара Загора, ръководството на БФБ-Виктор Папазов, Пантелей Карасимеонов, Иван Такев, Румен Соколов и други.

На предприемачите бе представена възможността за финансиране на бизнесинициативите им чрез капиталовия пазар, както и перспективите пред Фондовата борса с оглед на новата платформа XETRA. Тя ще заработи след месец юли 2008г.

Участниците на Кръглата маса бяха запознати с данните, отразяващи ръста на борсата преди настъпилата преди месец корекция. 51% от БВП е пазарната капитализация на БФБ към 31.10.07. Според Панталей Карасимеонов – директор Международни връзки комуникации и маркетинг в БФБ, спадането на капитализацията с 1млрд.лв. е временно явление и скоро ще се възвърне положителния тренд.

Той представи и подготвяния нов бюлетин на Борсата EX3 News, в който ще бъде публикувана информацията, изисквана по закон от емитентите на ценни книжа.